☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Uchwała 32/11 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planach dochodowych budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Uchwała 33/11 w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki.

Uchwała 34/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Celestynów w 2011 roku.

Uchwała 35/11 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dls stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychoplogów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanosiksa kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, ktoremu powierzono stanowisko kierwonicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów.

Uchwała 36/11 w sprawie uchwalenia planu dofinanoswania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów na rok 2011.

Uchwała 37/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.

Uchwała 38/11 w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała 39/11 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 40/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz jej przewodniczącego.

Uchwała 41/11 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2011-05-05 08:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2011-05-06 08:12:27)
 
 
liczba odwiedzin: 3718142

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X