☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała 82/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Tabela 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

Załącznik 3 - Dotacje udzielone w 2011  roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik 4 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała 83/2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Załącznik  1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy  Finnsowej

Uchwała 84/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 43/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Uchwała 85/2011 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Uchwała 86/2011 w sprawie określenia stawek podtku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała 87/2011 w sprawie określenia zasad ustalenia i pobopru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała 88/2011 w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach nieruchomościach i objektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek leśny

Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 4 - Informacja o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała 89/2011 w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Celestynów, położonej przy ul. Wiatracznej 13 w Regucie (dz. nr ew. 1489/3 w obr. 11) na rzecz PGE Dystybucja S.A.

Uchwała 90/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Celestynów na Wójta gminy.

Uchwała 91/2011 w sprawie oddania w dzierżawę na czas  oznaczony części nieruchomości wchodzacej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2011-12-06 15:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2011-12-08 12:06:57)
 
 
liczba odwiedzin: 3718156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X