☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2013 r.

Zarządzenie 138/2012 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów.

Zarządzenie 137/2012 w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok.

 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 r.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2013 rok

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowych na 2013 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Załącznik nr 7 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2013 rok deficytu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-11-29 10:50:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2012-12-27 11:20:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311