☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 6 grudnia 2012 r.

Uchwała 214/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Celestynów.

Uchwała 215/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Celestynów.

Uchwała 216/12 w sprawie dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Uchwała 217/12 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr 218/12 zmieniająca uchwał nr 129/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań inwestycyjnych pn. przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała 219/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Uchwała 220/12 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

Rozstrzygniecie Nadzorcze

Uchwała 221/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała 222/12 w sprawie uchwalenia "programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Uchwała 223/12 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pogorzel.

Uchwała 224/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2012-12-14 12:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2013-01-15 08:42:19)
 
 
liczba odwiedzin: 3718145

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X