☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 23 maja 2013 r.

Uchwała 276/13 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 r.

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dotacje dla sektora finansów publicznych i niepublicznych

Załącznik nr 4 - wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 5 - dochody i wydatki zlecone

Uchwała 277/13 - w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022.

Załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała nr 13.249.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dni 18 czerwca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013 roku Nr 277/13 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Celestynów na lata 2013 - 2022.

Uchwała 278/13 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2012 r.

Uchwała 279/13 - w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 280/13 - w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w  2013 roku”

Uchwała 281/13 - zmieniająca uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała 282/13 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Kołbiel w formie zakupu tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kątach.

Uchwała nr 13.251.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dni 18 czerwca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013 roku Nr 282/13 zmieniającej uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała 283/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kołbiel w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących inne formy wychowania przedszkolnego zorganizowane w szkołach podstawowych.

Uchwała nr 13.250.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013 roku Nr 283/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kołbiel w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących inne formy wychowania przedszkolnego zorganizowane w szkołach podstawowych.

Uchwała nr 13.251.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów nr 281/13 z dnia 23 maja 2013 roku zmieniającą uchwałę nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Wytworzył:
(2013-06-04)
Udostępnił:
Sebastian Bober
(2013-06-04 10:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bober
(2013-08-28 14:22:19)
 
 
liczba odwiedzin: 3718099

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X