☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Uchwała 303 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu  na 2013 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w wydatkach budżetu  na 2013 rok

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym    do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Uchwała RIO dot. wszczęcia postępowania nadzorczego

Uchwałą RIO dot. umorzenia wszczętego postępowania nadzorczego

Uchwała 304 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie  dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała 305 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu    na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała 306 z dnia 26  sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w zakresie przekazania dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2719W na odcinku od km 0+000 do km 1+850.

Uchwała RIO dot. orzeczenia nieważności uchwały

Uchwała 307 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Celestynów.

Uchwała 308 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zamiany nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 309 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 310 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w części nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w części nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w budynku przy ul. Parkowej 1

Uchwała 311 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w części nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w części nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w budynku przy ul. Parkowej 2

Uchwała 312 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w części nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w części nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w budynku przy ul. Kolejowej 3.

Uchwała 313 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w części nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w części nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w budynku przy ul. Kolejowej 4.

Uchwała 314 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w części nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w części nieruchomości na rzecz właścicieli lokali położonych w budynkach przy ul. Kolejowej 4, ul. Kolejowej 3, ul. Parkowej 2 oraz ul. Parkowej 1.

Uchwała 315 z dnia 26 sierpnia 2013 roku. w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wójta Gminy Celestynów na uchwałę Rady Gminy Celestynów Nr 285/12 z dnia 26 czerwca 2013 roku „w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

Uchwała 316 z dnia 26 sierpnia  2013 roku zmieniająca uchwałę  Nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Uchwała 317 z dnia 26 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bober
(2013-08-29 08:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2013-10-31 16:46:36)
 
 
liczba odwiedzin: 3718173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X