☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 333/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok

Uchwała Nr 334/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 Zmiany w dochodach budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 2  Zmiany w wydatkach budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe na 2013 rok

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Uchwała Nr 335/13 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Celestynów

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała Nr 336/13 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów

Uchwała Nr 337/13 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów

Uchwała Nr 338/13 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomościach wspólnych związanych z prawem własności do lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Parkowej 1 w Starej Wsi

Uchwała Nr 339/13 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do Spółki Wodnej Dąbrówka

Uchwała Nr 340/13 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do Spółki Wodnej Ostrów

Uchwała Nr 341/13 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej "Strategii Rozwoju Gminy Celestynów"

Załącznik Nr 1 STRATEGIA ROZWOJU Gminy Celestynów na lata 2013-20120

Uchwała Nr 342/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Celestynów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące Uchwały Nr 342/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013 roku

zał_1

zał_2

zał_3

Uchwała Nr 343/13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska zlokalizowanego przy ul. Norwida w miejscowości Stara Wieś

Uchwała Nr 344/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Załacznik do uchwały Nr 344/13, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr 345/13 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Załącznik Nr 1 Program współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Jankowska
(2013-12-05 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Mrozowski
(2014-06-02 12:03:00)
 
 
liczba odwiedzin: 3721236

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X