☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 31 marca 2014

Uchwała Nr 367/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok. Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 368/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022. Załącznik Nr 1    Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 369/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji

Uchwała RIO w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 369/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji.

Uchwała Nr 370/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała Nr 371/14 Rady Gminy Celestynów z 31 marca w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr 372/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Uchwała Nr 373/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku”

Uchwała Nr 374/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Załącznik.

Uchwała Nr 375/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Celestynów za rok 2013

Uchwała Nr 376/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Celestynów za rok 2013

Uchwała 377/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za rok 2013

Uchwała Nr 378/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie zmian uchwały Nr 363 /14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020   

Uchwała Nr 379/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podbiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Mrozowski
(2014-04-10 10:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2014-10-15 13:17:38)
 
 
liczba odwiedzin: 3718144

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X