☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Herb CELESTYNÓW

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr 106/15 - Uchwała Budżetowa na 2016 rok

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Tabela nr 1 - Dochody budżetu na 2016 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu na 2016 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowych w 2016 roku

Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Tabela nr 4 - Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Tabela nr 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Tabela nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku

Tabela nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Opinia Składu Orzekającego RIO dotycząca opinii o możliwości  sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok.

Uchwała Nr 107/15 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Opinia Skladu Orzekającego RIO w sprawie  opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2016-07-11 16:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2016-07-11 16:43:03)
 
 
ilość odwiedzin: 3549886

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X