☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Herb CELESTYNÓW

Środa 21.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na ternie Gminy Celestynów


Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje jeden Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany w skrócie PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Celestynów przy ul. Osieckiej 1, 05-430 Celestynów (na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie), do którego przyjmowane są następujących frakcje odpadów komunalnych:
• papier;
• szkło;
• metale i tworzywa sztuczne;
• odpady zielone i ulegających biodegradacji;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• zużyte opony;
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny;
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
• zużyte baterie i akumulatory;
• przeterminowane leki i chemikalia.

 

Prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest Gmina Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów.

 

W/w odpady komunalne przyjmowane są do PSZOKu nieodpłatnie w godzinach pracy urzędu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest złożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Celestynów.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych będzie zbierany przez firmę odbierającą odpady komunale od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obecnie przez firmę Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyczka 127, 99-300 Kutno dwa razy w roku z przed posesji jako odbiory „u źródła”. Ponadto sprzęt tego typu można zdawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Celestynowie przy ul. Osiecka 1 przez cały rok.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2017-05-16 09:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2017-05-16 09:49:14)
 
 
ilość odwiedzin: 3110176

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X