☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowiska Rady Gminy Celestynów

Stanowisko Nr 1/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Stanowisko Nr 2/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Stanowisko Nr 3/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. wariantów przebiegu A50/S50 zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów

Stanowisko Nr 4/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Stanowisko Nr 5/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku Wójta i Rady Gminy Celestynów w sprawie XXX-lecia samorządu terytorialnego

Apel Rady Gminy Celestynów z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Stanowisko Nr 6/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec próby objęcia terenu przyległego do dz. ewid. nr 687  położonej w Celestynowie ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie ustanowienia strefy otoczenia zabytku

Stanowisko Nr 7/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia poparcia dla ,,Stanowiska dotyczącego wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027" przedstawionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Stanowisko Nr 8/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zagrożenia zablokowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy

Stanowisko Nr 9/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko w zakresie przebiegu projektowanej trasy A50/S50 na terenie Gminy Celestynów

Stanowisko Nr 10/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko Nr 11/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zawarcia umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

Stanowisko Nr 12/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych

Stanowisko Nr 13/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzeciwu dotyczącego przebiegu autostrady A50, Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) w śladzie drogi krajowej nr 50

Stanowisko Nr 14/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Celestynów oraz planowanych zmian w gospodarce odpadami

Stanowisko Nr 15/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utrzymania po 2021 roku wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego na dotychczasowych zasadach

Stanowisko Nr 16/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

 

 

                                                                                                                                                                          

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2020-01-02 14:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2021-10-05 13:26:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1449801