☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko Nr 1/2007 w sprawie powołania Komitetu Honorowego do Wsparcia Rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

 

Stanowisko Nr 2/07w sprawie pozyskiwania dotacji przez Gminę Celestynów


 

Stanowisko Nr 3/08 w sprawie braku współpracy Wójta Gminy Celestynów z Radą Gminy Celestynów


 

 

Stanowisko Nr 4/08 w sprawie  nienależytego wykonywania obowiązków przez Wójta Gminy Celestynów

 

Stanowisko Nr 5/09  w sprawie wykorzystania pisma samorządowego "Celestynka" do celów prywatnych przez Stefana Traczyka.

 

Stanowisko Nr 6/09 w sprawie poprawek do budżetu na 2009 rok.

Stanowisko Nr 7/09 w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów w Otwocku-Świerku oraz planów zwiększenia przyjmowania odpadów.

Stanowisko Nr 8/09 w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu zadań inwestycyjnych i remontowych w gminnych jednostkach oświatowych przez Wójta Gminy Celestynów.

Stanowisko Nr 9/09

Stanowisko Nr 10/09 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stanowisko Nr 11/09 w sprawie usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

Stanowisko Nr 12/10 w sprawie wyboru koncepcji budowy sieci kanalizacyji sanitarnej dla miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś.

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2020-01-02 14:10:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-01-02 14:11:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1449801