☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko Nr 1/02 zobowiązujące Wójta Gminy Celestynów do przygotowania i przedłożenia Radzie informacji dla potrzeb ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2004.

Stanowisko nr 2/02 w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Celestynów.

Stanowisko nr 3/03 w sprawie przejęcia na własność  Gminy gruntów  pod drogi publiczne.

 

Stanowisko nr 4/03 w sprawie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu w Gminie  Celestynów.

 

Stanowisko nr 5/03 w sprawie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu w Gminie  Celestynów.

Stanowisko nr 6/03 w sprawie wyznaczenia  Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w II kwartale 2003 r.  będących podstawą  do określenia wysokości dodatku specjalnego.

Stanowisko nr 7/03 dotyczące  oceny realizacji  zadań wyznaczonych Wójtowi  Gminy  Celestynów  na pierwszy kwartał 2003 r.

 

Stanowisko nr 8/03 w sprawie udziału odbiorców usług (osób fizycznych) w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych.

 

Stanowisko nr 9/03 w sprawie udziału innych odbiorców usług  w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych.

Stanowisko nr 10/03 w sprawie uczestnictwa w referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Stanowisko nr 11/03 w sprawie wskazania czterech radnych do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Stanowisko nr 12/03 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w III kwartale 2003 roku, będących podstawą do określenia wysokości dodatku specjalnego.

 

tanowiko nr 13/03 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany  w budżecie celem przekazania  dotacji dla  Powiatowego Centrum  Ratowniczego w  Otwocku.

 

Stanowisko nr 14/03 w sprawie przyznania nagród pracownikom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów Dnia Celestynowa w bieżącym roku.

 

Stanowisko nr 15/03 dotyczące oceny realizacji zadań wyznaczonych Wójtowi Gminy Celestynów na drugi kwartał 2003 roku.  

Stanowisko nr 16/03 dotyczace oceny realizacji zadań wyznaczonych Wójtowi Gminy Celestynów na trzeci kwartał 2003 roku.

 

Stanowisko nr 17/03 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w IV kwartale 2003 roku, będących podstawą do określenia wysokości dodatku specjalnego.

Stanowisko nr 18/03 w sprawie wyrażenia akceptacji dla czynności podejmowanych przez Wójta Gminy w celu aktywizacji działań przedsiębiorców wyrażających wolę podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiącej własność przedsiębiorstwa "EFA" w Glinie, będącego obecnie w stanie upadłości.

Stanowisko nr 19/04 w sprawie oceny realizacji zadań wyznaczonych Wójtowi Gminy Celestynów na czwarty kwartał 2003r.

 

Stanowisko Nr 20/04 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w I kwartale 2004 roku, będących podstawą do określenia wysokości dodatku specjalnego.

 

Stanowisko Nr 21/04 w sprawie utworzenia związku celowego gmin.

 

Stanowisko Nr 22/04 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego - obiektu "Małej Szkoły" w Podbieli.

tanowisko Nr 23/04 w sprawie taryf opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej gminy Celestynów do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Otwock.

 

Stanowisko Nr 24/04 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w II kwartale 2004 roku.

Stanowisko nr 25/04  w sprawie oceny realizacji zadań wyznaczonych Wójtowi Gminy Celestynów na pierwszy kwartał 2004r. 

Stanowisko Nr 26/04 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w III kwartale 2004 roku.

 

Stanowisko Nr 27/04 w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Celestynów.

Stanowisko Nr 28/04 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Celestynów na lata 2004-2011.

 

Stanowisko Nr 29/04 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Planu Ochrony Środowiska Gminy Celestynów na lata 2004-2011.

 

Stanowisko Nr 30/04 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w IV kwartale 2004 roku.

Stanowisko nr 31/04 w sprawie oceny realizacji zadań wyznaczonych Wójtowi Gminy Celestynów na drugi i trzeci kwartał 2004r.

Stanowisko nr 32/04 w sprawie udziału Gminy Celestynów w ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska"

Stanowisko Nr 33/04 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Powiatowego Centrum Ratownictwa.

 

Stanowisko Nr 34/04 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w I kwartale 2005 roku.

Stanowisko nr 35/05 w sprawie określenia zadań jakie będzie realizować Rada Gminy Celestynów w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej "Przejrzysta Polska"

Staniwisko Nr 36/05 WYRAŻAJĄCE HOŁD ZMARŁEMU PAPIEŻ JANOWI PAWŁOWI II

 

Stanowisko Nr 37/05 w  sprawie  powołania  zespołu ds. realizacji  zadań w ramach programu   "Przejrzysta Polska".

Stanowisko nr 38/05 w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla braku należytej staranności w zakresie zarządzania finansami i inwestycjami gminnymi.

Stanowisko nr 39/05 w sprawie przyjęcia przez Radę Kodeksu Etycznego Rady Gminy Celestynów.

 

Stanowisko nr 40/05 w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Celestynów zadań do realizacji w I kwartale 2006r.

 

Stanowisko nr 41/05 w sprawie braku należytej staranności Wójta przy przygotowaniu budżetu Gminy na rok 2006.

Stanowisko Nr 42/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie prowadzenia składowiska odpadów w Otwocku –Świerku

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2020-01-02 14:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-01-02 14:13:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1449801