☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020

Wybór

Informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie załadunku, transportu, wbudowania w drogi gminne wskazane przez Zamawiającego i uwałowania destruktu masy mineralno - bitumicznej stanowiącej własność Zamawiającego”

wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


informacja z otwarcia

odpowiedzi na pytania

zapytanie ofertowe Zakup kosiarki samojezdnej  John Deere X350” 

Wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Wybór

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych na terenie Gminy Celestynów”

Wzór umowy 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Broniewskiego: Projekt progów, przedmiar robót

Ostrów: organizacja ruchu, projekt, przedmiarSTWiORB

Poprzeczna: projekt budowlano-wykonawczy, organizacja ruchu, przedmiar robót, STWIORB


Unieważnienie

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe pn. „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów”

wzór umowy

formularz ofertowy

oświadczenie

Celestynów

Ostrowik

Przedmiar robót


Wybór

Anulowanie wyboru 

Informacja o wyborze

Informacja z otwarcia

Odpowiedź na pytanie

zapytanie ofertowe pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Celestynów’’ 

wzór umowy

formularz ofertowy 

oświadczenie


Wybór cz. 2

Unieważnienie Część 1 i  3

Informacja z otwarcia

Zapytanie ofertowe: „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów”

wzór umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Celestynów do szkół i placówek oświatowych

Załaczniki 1 - 5

Załącznik  nr  6 - wzór umowy


Zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia

Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem przeznaczonych do celów edukacyjnych w ilości 23 szt.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Wzór umowy


zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe  „Usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów” oraz wzór umowy 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe korekta

Odpowiedzi na pytania do zapytania cz.1

Odpowiedzi na pytania do zapytania cz.2

Odpowiedzi na pytania do zapytania cz.3

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych przeznaczonych do celów edukacyjnych w ilości 30 szt. wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem + wzór umowy + oświadczenie wykonawcy.

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


informacja o wyborze

informacja z otwarcia-aktualizacja

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe na: Bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna

wzór umowy wersja edytowalna


Unieważnienie

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów + wzór umowy

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe  o cenę bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Celestynów w roku 2020 + wzór umowy.

zapytanie ofertowe wersja edytowalna


zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe o cenę utrzymania czystości na terenie Gminy Celestynów:

Część 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z koszy przyulicznych oraz placów zabaw z terenu Gminy Celestynów wraz ze sprzątaniem obrębu wokół koszy.

Część 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z budynku Urzędu Gminy dwa razy w tygodniu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Część 3: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych z targowiska w miejscowości Celestynów ul. Św. Kazimierza

zapytanie ofertowe wersja edytowalna 

wzór umowy 


zawiadomienie o wyborze

informacja z otwarcia

zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Celestynów.

zapytanie ofertowe 

wzór umowy 


zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia

zmiana treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Celestynów.

zapytanie ofertowe 

wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zawiadomienie o wyborze 

informacja z otwarcia


 
 
liczba odwiedzin: 3646016

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X