☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2008 r.

Zarządzenie Nr 96/2007 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

 

Objaśnienia do projektu budżetu na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy Celestynów na 2008 rok

 

Załącznik Nr 1a - Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów

 

Załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy Celestynów na 2008 r

 

Załącznik Nr 2a - Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów

 

Załącznik Nr 3 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

 

Załącznik Nr 4 - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

 

Załącznik Nr 5 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów

 

Załącznik Nr 6 - Dotacje dla instytucji kultury

 

Załącznik Nr 7 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

 

Załącznik Nr 8 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008

 

Załącznik Nr 9 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Załącznik Nr 10 - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.

 

Załącznik Nr 11 - Zestawienie środków sołeckich na rok 2007

 

Załącznik Nr 12 - Przychody i rozchody budżetu gminy

 

Załącznik Nr 13 - Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

 

Załącznik Nr 14 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

 

Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 

Załącznik Nr 16 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2009 przez Gminę Celestynów

 

Załącznik Nr 17 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Załącznik Nr 18 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności

 

Załącznik Nr 19 - Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2008 roku i lata następne

 

Uchwała Nr ... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2008 rok

 

Wykaz mienia komunalnego  za rok 2007

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-11-19 14:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-11-19 14:17:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1640617