Informacje

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pdf)

Wieloletni Program Współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi (pdf)
 

Program współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (pdf)
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (pdf)
 
Wzór oferty (doc)
Wzór oferty  - regranting (doc)
Wzór umowy (doc)
Wzór umowy - regranting (doc)
Wzór sprawozdania (doc)
Wzór sprawozdania  - regranting (doc)
 
Małe Granty
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie uproszczonego wzru oferty i uproszczonego wzrou sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 
Wzór uproszczonej oferty (doc)
Wzór uproszczonego sprawozdania (doc)
Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2011-12-28 09:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2019-11-26 14:37:49)