Powiatowa Komisja Wyborcza

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do  Rady Powiatu w Otwocku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. Okręg Wyborczy nr 1.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Otwocku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Okręg Wyborczy nr 2.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Otwocku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Okręg Wyborczy nr 3.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Otwocku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Okręg Wyborczy nr 4.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Otwocku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Okręg Wyborczy nr 5.

Uchwała Nr 1/8/2014 w sprawie sprostowania obwieszczenia z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w otwocku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 2/8/2014 w sprawie utworzenia rejonowych punktów odbioru protokołów oraz wskazania osób upoważnionych do odbioru protokołów głosowania.

Protokół z wyborów do Rady Powiatu

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu - Wybory do Sejmiku Województwa