Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2017-2018

Informacja o wyborze oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - oświadzczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie -grupa kapitałowa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2016-11-10 12:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2016-11-24 15:47:23)