Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami uzupełniającymi do rady gminy zarządzonymi na dzień 2 lipca 2017 r. (data zamieszczenia 04.05.2017)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o granicy, numerze obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do rady gminy, zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 roku. (data zamieszczenia 04.05.2017)

Obwieszczenie o granicy, numerze okręgu głosowania i liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do rady gminy, zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 roku. (data zamieszczenia 14.04.2017)

Zarządzenie nr 87 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2017-04-13 13:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2017-05-04 14:26:09)