KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE