Obwodowe Komisje Wyborcze

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu  terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.