Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś