Zawiadomienie o zebraniu członków spółki do zagospodarwoania wspólnoty gruntowej wsi Zabieżki