Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości leśnej (17 działek ewidencyjnych) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
załącznik Nr 1 wykaz działek
 
Załącznik Nr 2 graficzny 
 
Załącznik Nr 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę polegającą na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Pogorzel – część B + formularz + projekt umowy.

Informacja o wyborze oferty 

Wytworzył:
Bartłomiej Bandych
Udostępnił:
Katarzyna Świderska
(2019-04-05 12:56:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Świderska
(2019-09-25 12:51:39)