zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy w Celestynowie wraz z formularzem ofertowym. (data zamieszczenia 21 stycznia 2020 roku)
 
formularz oferty

 

 
zaproszenie do składania ofert na zakup wraz dostawą artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Celestynowie.
 
Załącznik Nr 1
 
Załącznik Nr 2

zawiadomienie o wyborze oferty 

 
zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą papieru biurowego do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie.

zaproszenie do składania ofert  na usługę polegającą na opracowaniu w 2020 roku analiz urbanistycznych stanu istniejącego wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz projektami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby prowadzonych przez Urząd Gminy w Celestynowie postępowań administracyjnych.

formularz ofert


zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Celestynów i jej jednostek podległych

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości leśnej (17 działek ewidencyjnych) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
załącznik Nr 1 wykaz działek
 
Załącznik Nr 2 graficzny 
 
Załącznik Nr 3 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę polegającą na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Pogorzel – część B + formularz + projekt umowy.

Informacja o wyborze oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Bartłomiej Bandych
Udostępnił:
Katarzyna Świderska
(2019-04-05 12:56:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Świderska
(2020-01-21 13:34:24)