Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową Nr 7 w ciągu ul.Jankowskiego w Celestynowie

 

Obwieszczenie (ROŚPP.6220.5.2020) Wójta Gminy Celestynów z dnia 17.06.2020 roku (data zamieszczenia 17 czerwca 2020 roku)

Obwieszczenie (ROŚPP.6220.5.2020) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie". (data zamieszczenia 14.05.2020 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 kwietnia 2020 roku (ROŚPP.6220.5.2020) o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie