Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Celestynów na lata 2019-2033

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Celestynów na lata 2019-2033

Załącznik- projekt.