Prawo wyborcze, kalendarz wyborczy

 

Informacja  O MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Postanowienie Nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informacja Komisarza Wyborczego Warszawie w II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Informacja na temat sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej