Pobór wód - Regut

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołów urządzeń umożliwiających pobór wod podziemnych - ujęcia wody". (data zamieszczenia 15.05.2020 r.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2020-05-15 15:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2020-05-15 16:02:36)