Wójt

 

 

 

 

 
Wójt Gminy
Funkcję Wójta sprawuje  Witold Kwiatkowski
Tel: (22) 789 71 21, 780 70 86
 
Pokój nr 19