Z-ca Wójta

 

 

 

 

Zastępca Wójta
Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Piotr Rosłoniec

Tel: (22) 789 71 21, 789 70 86
Pokój nr 19