Protokoły z sesji w kadencji 2010-2014

Protokół nr 1/10 z dnia 30 listopada i 7 grudnia 2010 roku.

Protokół nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku.

Protokół nr III/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Protokół nr IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Protokół nr V/11 z dnia 24 lutego 2011 roku.

Protokół nr VI/11 z dnia 29 marca 2011 roku.

Protokół nr VII/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Protokół nr VIII/11 z dnia 31 maja 2011 roku.

Protokół nr IX/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Załącznik 1 - Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów za rok 2010

Załącznik 2 - Wykonanie budżetu za rok 2010

Załącznik 3 - Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej

Załącznik 4 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr. 257/W/11

Załącznik 5 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr. 181/W/11

Załącznik 6 - Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów

Protokół z X Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 26 lipca 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z prac Komisji Finansów i Inwestycji za pierwsze półrocze 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2011 r.

Protokół z XI Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej  w dniu 30 sierpnia 2011 roku

Protokół z XII Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 29 września 2011 r.

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej 25 października 2011 r.

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej 29 listopada 2011 r.

Protokół z XV Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej 28 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Protokół z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów odbytej 31 stycznia 2012 r.

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 28 lutego 2012 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 (1)

Załącznik nr 2 (2)

Załącznik nr 2 (3)

Załącznik nr 2 (4)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z Komisji Finansów i Inwestycji

Sprawozdanie z Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 29 marca 2012 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012 r.

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2012 r.

Protokół z II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 9 lipca 2012 r.

Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 31 lipca 2012 r.

Protokół z III Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów z dnia 15 sierpnia 2012 r.

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września  2012 r.

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2012 r.

Protokół z IV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów z dnia 23 listopada 2012 r.

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r.

Załącznik

Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik

Protokół z załącznikami z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Celestynów z dn. 17 stycznia 2013 r.

Protokół z załącznikami z sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013 roku

Protokół z VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik

Protokół z  XXIX  Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 roku

Załącznik

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej dnia 23 maja 2013 roku.

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku

Protokół z VII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 29 lipca 2013 roku

Protokół  z  XXXII  Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 26 sierpnia  2013 roku

Załącznik

Protokół z VIII  Sesji  Nadzwyczajnej  Rady Gminy Celestynów  odbytej w dniu  27 września 2013 roku

Protokół z XXXIII  Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 30 września  2013 roku

Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej w dniu 29 października 2013 roku

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Celestynów z 27 listopada 2013 roku

Protokół z IX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów z 14 listopada 2013 roku.

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 31 marca 2014 r.

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Stanowisko nr 5

Protokół z X Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów odbytej z dnia 13 maja 2014 r.

Protokół z XL Sesji Rady Gminy Celestynów odbytej z dnia 29 maja 2014 r.

Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2014 r.

Protokół z XI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Celestynów z dnia 9 lipca 2014 r.

Protokół z sesji XLII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Protokół z sesji XLIII Sesji Rady Gminy Celestynów z dnia 30 września 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-09 11:08:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-04-16 14:57:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki