Plany i programy strategiczne

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CELESTYNÓW NA LATA 2023 - 2030

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY CELESTYNÓW NA LATA 2023 - 2030

Informacja Wójta Gminy Celestynów  o przedłużeniu terminu przygotwania sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata 2023-2030 oraz jego publikacji do dnia 28.02.2023 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata 2023-2030

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata 2023-2030

Diagnoza do Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata 2023-2030

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY CELESTYNÓW NA LATA 2023-2030

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY CELESTYNÓW NA LATA 2023-2030 - wersja edytowalna

 

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Celestynów na lata 2016-2018

 

OCHRONA ŚRODOWISKA/GOSPODARKA KOMUNALNA

Aktualny Program ochrony środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018 – 2022 z perspektywą do 2025 r.

Aktualny Program usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Celestynów na lata 2018-2032

Aktualny Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów na lata 2019-2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów na lata 2016-2020

Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Celestynów na lata 2008-2032.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Celestynów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019.

Program ochrony środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2009 - 2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Celestynów na lata 2009-2013.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wieloletni program współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi.


OGÓLNE

Strategia Rozwoju Gminy Celestynów

Plan odnowy miejscowości Celestynów na lata 2009-2016

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2022-12-15)
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 11:37:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2023-10-12 12:31:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki