☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2002

Uchwała Nr 12/2002 w sprawie   uchwalenia   budżetu  gminy  Celestynów   na  2002 r.

Załącznik Nr 2  Dochód budżetu gminy.

Załącznik Nr 3  Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Plan dochodów.

Załącznik Nr 4 Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi - Plan dochodów.

Załącznik Nr 5 Wydatki Budżetowe Gminy.

Załącznik Nr 6 Plan zadan zleconych z zakresu administracji rządowej - Plan wydatków.

Załącznik Nr 7 Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi - Plan wydatków.

Załącznik Nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne 2002 rok oraz Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

Załącznik Nr 9 Dotacje dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 10 Dotacje dla podmiotów nie zaliczononych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 11 Przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 12 Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2002r i lata nastepne.

Załącznik Nr 13 Przychody i wydatki środków specjalnych.

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki gospdarstwa pomocniczego.

Załącznik Nr 15 Plan przychhodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002r.

Załącznik Nr 16 Plan dochodów związanych z realizacją  zadań  z  zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Plan dochodów.

Część opisowa - Budżet na 2002r.

Budżet na 2002r. - wykres

Informacja o stanie mienia komunalnego

Wykaz zmian w budżecie w 2002r. i ich treść jest dostępna w menu Ważniejsze akty prawne regulujące prace samorządu w podmenu  Uchwały Rady Gminy Celestynów w kadencji 2002-2006.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów w 2002r.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:38:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216