☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2003

Uchwała Nr 9/03 w sprawie uchwalenia   budżetu  gminy  Celestynów   na  2003 r.

Załącznik Nr 2 Plan dochodów na 2003r.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Plan dochodów.

Załącznik Nr 4  Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi - Plan dochodów.

Załącznik nr 5  Plan wydatków na 2003r.

Załącznik Nr 6 Plan zadan zleconych z zakresu administracji rządowej - Plan wydatków.

Załącznik Nr 7  Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi - Plan wydatków.

Załącznik Nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 rok oraz Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

Załącznik Nr 9 Dotacje dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 10 Dotacje dla podmiotów nie zaliczononych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 11 Przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 12 Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2003r i lata nastepne.

Załącznik Nr 13 Przychody i wydatki środków specjalnych.

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki gospdarstwa pomocniczego.

Załącznik Nr 15 Plan przychhodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Załacznik Nr 16 Plan dochodów związanych z realizacją  zadań  z  zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Plan dochodów.

Plan wydatków inwestycyjno-remontowych w 2003r.

Część opisowa - Budżet na 2003r.

Zestawienie wniosków do budżetu  

Informacja o stanie mienia komunalnego.

 

 

 

Wykaz zmian w budżecie w  2003r. i ich treść jest dostępna w menu Ważniejsze akty prawne regulujące prace samorządu w podmenu  Uchwały Rady Gminy Celestynów w kadencji 2002-2006.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów w 2003r.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:43:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216