☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2006

Uchwała Nr 205/06 w sprawie uchwalenia   budżetu  gminy  Celestynów   na  2006 r.

Opisówka

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2006 rok.

Załącznik Nr  1a  Plan   Zadań  Zleconych z   zakresu  Administracji  rządowej. Plan dochodów

Załącznik  Nr 2 - Wydatki  Budżetowe  Gminy na 2006 R

Załącznik Nr 2a - Plan    Zadań   Zleconych  z  Zakresu  Administracji  Rządowej plan wydatków

Załącznik Nr 2b - Plan  zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych  realizowanych w  2006 roku  przez Gminę Celestynów

Załącznik Nr 2c - Dotacje dla instytucji kultury /ujętych w prowadzonym rejestrze/     

Załącznik Nr 2d - Dotacje  dla  podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2e - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.

Załącznik Nr 2f - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Załącznik Nr 2g - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki

Załącznik Nr 2h - Zestawienie środków sołeckich na rok 2006.

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładu  budżetowego Gospodarki Komunalnej 

Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006r.

Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2006r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne realizowane w latach 2006-2008 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 8 - Prognoza dlugu Gminy na 31 grudnia 2006r. i lata następne.

Załącznik Nr 9 -Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami. Plan dochodów.

Załącznik Nr 10 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.           

Wykaz  mienia komunalnego za rok 2005

Uchwała Nr 210/06

 

w sprawie reasumpcji uchwały Nr 205/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2006 r.

Załącznik nr 1

d uchwały nr 210/06 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodaki Komunalnej.

Załącznik nr 2

do uchwały nr 210/06 Wydatki budżetowe Gminy na 2006r.

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 210/06 Wydatki  *  na  programy i projekty  realizowane ze środków  funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 4

do uchwały nr 210/06 Plan zadań realizowanych w drodze porozumienia. 

Uchwała Nr 219/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006r. 

Uchwała Nr 222/06

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006r. wraz z zał. Nr 1 i Nr 2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 222/06 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2006r. przez Gminę Celestynów.

Uchwała Nr 229/06

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006r. wraz z zał. Nr 1, Nr 2, Nr 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 229/06.

 

 

Kadencja 2006-2010

Uchwała Nr 6/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r. wraz z załącznikiem.

Uchwała Nr 7/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Celestynów nr 229/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2006 r. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/06 - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/06  - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2006 r. przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 7/06 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2006-2008 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 7/06  - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej.

Uchwała Nr 9/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r.wraz z załącznikiem Nr 1,2 i 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9/06 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2006 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 9/06 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006- 2008 przez Gminę Celestynów.

Zarządzenie Nr 34/2007

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2006


Spis załączników

do sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2006.

Załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1- Sprawozdanie o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2006

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 3

- Budżet Gminy Celestynów na 2006 r.: Dochody

Załącznik Nr 3a

- Wydatki

Załącznik Nr 4

- Stan inwestycji prowadzonych w 2006 r.

Załącznik Nr 5

- Sprawozdanie z wykonania za 2006 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6

- Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2006 - Dział 921

Załącznik Nr 7

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2006 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Załącznik Nr 8

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za rok 2006: Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Celestynowie

Załącznik Nr 8a

- Dodatkowe uzupełnienie opisowe do realizacji planu za 2006 r. SPZOZ w Celestynowie

Załącznik Nr 9 oraz załącznik Nr 10

Załącznik Nr 9 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  w roku 2006

Załącznik Nr 10 - Realizacja zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216