☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2007

Uchwała Nr 19/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2007 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Celestynów na rok 2007

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Celestynów na rok 2007

Załącznik Nr 1a - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe Gminy na 2007 r.

Załącznik Nr 2a - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007

Załącznik Nr 2b - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 r. przez Gmine Celestynów

Załącznik Nr 2c - Dotacje dla instytucje kultury

Załącznik Nr 2d - Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2e - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2007

Załącznik Nr 2f  - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie 

Załącznik Nr 2g - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2007 r.

Załącznik Nr 2h - Zestawienie środków sołeckiech na rok 2007

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy

Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakłądu budżetowego Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez gminę Celestynów

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik Nr 9 - Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności

Uchwała Nr 33/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów za rok 2007.

 Załącznik Nr 1 do uchwały nr 33/07

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 33/07

Uchwała Nr 41/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 r.

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 41/07 - Plan zadań inwestycyjnych wydatków majątkowych realizowanych w 2007 r. przez Gminę Celestynów

Załącznik Nr 7 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 przez Gminę Celestynów

Uchwała Nr 42/07 w sprawie zmian w budżecie na rok 2007

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Spis załączników / Załącznik 1 i 2 / Załącznik 3 / Załącznik 3a / Załącznik 4 / Załącznik 5Załącznik 6 / Załącznik 7 / Załącznik 8 / Załącznik 8a / Załącznik 9

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216