☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2008

Uchwała Nr 104/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

Objaśnienia Budżetu 2008 rok

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 - plan dochodów.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 - plan wydatków.

Załącznik Nr 5 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 6 Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik Nr 7 Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008.

Załącznik Nr 9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Załącznik Nr 10 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik Nr 11 Zestawienie środków sołeckich na rok 2008

Załącznik Nr 12 Przychody i rozchody Budżetu gminy

Załącznik Nr 13 Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.

Załącznik Nr 15 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Załącznik Nr 16 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 17 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami

Załącznik Nr 18 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 19 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2007 r.

Załącznik Nr 19 Wykaz mienia komunalnego za rok 2007.

Prognoza długu

Uchwała Nr 105/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 104/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2008 - Wydatki budżetu Gminy Celestynów na 2008 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/2008 - Szczegółowy podział wydatków budżetowych gminy Celestynów na 2008 r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/2008 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/2008 - Dotacja z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/2008 - Plan: Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/2008 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 2010 przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/2008 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Celestynów na 2008 r.

Uchwała Nr 112/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik nr 1 Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik nr 2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008.

Załącznik nr 3 projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik nr 4 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Uchwała Nr 113/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynow na rok 2008 r.

Załącznik nr 1 Plan Zadań Zleconych z zakresu Administracji Rządowej na rok 2008

Załącznik nr 2 Plan Zadań Zleconych z zakresu Administracji Rządowej na rok 2008 

Załącznik nr 3 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynow w 2008 r.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności

Załącznik nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami

Załącznik nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2008 roku przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 210 przez gminę Celestyów

Uchwała Nr 114/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik nr 1 Dotacje dla instytucji kultury

Uchwała 124/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008.

Uchwała  Nr 125/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik Nr 1 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 2 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 4 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami.

Załącznik Nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 2010 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 7 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Uchwała Nr 126/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik Nr 1 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 2010 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 3 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 127/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik Nr 1 Projekt Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunlanej na 2008 r.

Załącznik Nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Uchwała Nr 129/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Uchwała Nr 131/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008.

Załącznik Nr 1 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Wdatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów.

Uchwała Nr 132/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008.

Załącznik Nr 1 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Załącznik Nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 3 Dotacje dla Instytucji Kultury.

Uchwała Nr 133/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008.

Załącznik Nr 1 Dotacje dla Instytucji Kultury.

Załącznik Nr 2 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 3 Plan Zadań Zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

Załącznik Nr 4 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 5 Wydatki na wieloletnie  programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 6 Zestawienie środków sołeckich na rok 2008.

Załącznik Nr 7 Projekt Plan przychodów  i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik Nr 8 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy celestynów w 2008 r.

Załącznik Nr 9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr 134/08 w sprawie zmiany uchwały nr 129/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 17 września 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 1  Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 138/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik Nr 1 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik Nr 3 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynów w 2008 r.

Uchwała Nr 139/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik Nr 1 Dotacje dla Instytucji Kultury.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216