☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2009

Uchwała Nr 151/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Część opisowa budżetu

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Celestynów w 2009 rok.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - dochody.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - wydatki.

Załącznik Nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok.

 Załącznik Nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 9 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok - wydatki.

Załącznik Nr 10 Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok.

Załącznik Nr 11 Dotacje dla podmiotów  nie zaliczonych do sektora finansów  publicznych na 2009 rok.

Załącznik Nr 12 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na 2009 rok.

Załącznik Nr 13 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 14 Zestawienie środków sołeckich na 2009 roku.

Załącznik Nr 15 Rachunek dochodów  własnych Gminy Celestynów w 2009 roku dochody i wydatki.

Załącznik Nr 16 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 17 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 18 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Informacja Nr 1 Prognoza kwoty długu Gminy Celestynów na 2009 roku i lata następne.

Informacja Nr 2 O stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów na dzień 15 listopada 2008 r.

Informacja Nr 2a Wykaz mienia komunalnego za rok 2009.

 

Uchwała Nr 154/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Celestynów w 2009 rok.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 6 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Załącznik Nr 7 Dotacje dla podmiotów  nie zaliczonych do sektora finansów  publicznych na 2009 rok.

Załącznik Nr 8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na 2009 rok.

Załącznik Nr 9 Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 10 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Informacja 1 Prognoza kwoty długu Gminy Celestynów na 2009 roku i lata następne.

 

Uchwała Nr 157/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowaneprzez Gmine Celestynów.

Załącznik nr 9 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Załącznik  nr 15 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku.

 

Uchwała Nr 182/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 r.

Załącznik nr 1 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.

Załacznik nr 3 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 183/2009 w sprawie dokonania zmian  w budżecie gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 - Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 189/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik Nr 1 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku.

Uchwała Nr 190/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik Nr 1 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik Nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok dochody.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok wydatki.

 

Uchwała Nr 201/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009 r.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 212/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne realizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 216/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

 

Uchwała Nr 226/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik Nr 1- Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik Nr 2 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik Nr 4 - Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 228/09 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 212/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2009 roku.

Załącznik Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 229/09 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 226/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2009 roku.

Załącznik Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 230/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009

Załącznik Nr 1 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 2 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Załącznik Nr 3 Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok.

 

Uchwała 238/09 w sprawie zmiany uchwały Nr 226/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009

 

Uchwała Nr 239/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009 r.

Załącznik nr 1 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.  

 

Uchwała Nr 248/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ralizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Załącznik nr 7 Dotacje instytucji kultury na 2009 rok.

Załącznik nr 8 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, dochody.

Załącznik nr 9 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, wydatki.

Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

 

Uchwała nr 263/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Załącznik nr 2 - Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 264/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik nr 2 Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok

Załącznik nr 3 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:44:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216