☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2010

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Część opisowa budżetu na 2010 r.

Tabela 1 -Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Tabela 2 - Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Tabela 2a- Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Załącznik nr 1 - Limit wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r.

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z ralizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 8 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

 

 

Uchwała Nr 270/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Tabela 2a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

 

Uchwała Nr 287/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

Uchwała Nr 288/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 289/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

 

Uchwała Nr 290/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik nr 2 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturlanych i Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 295/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr 296/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Uchwała Nr 297/10w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

Uchwała Nr 298/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gmine Celestynów

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

Uchwała Nr 309/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała 310/2010 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr 313/10 w sprawie dokonania w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne relizowane przez Gmminę Celestynów

Uchwała 321/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Uchwała 322/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Uchwała 344/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-02-14 12:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216