☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Gminy Celestynów na 2011 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Celestynów nr 15/11

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej

Tabela 1 - Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Tabela 2 - Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Tabela 2a - Plan wydatyków na 2011 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

Uchwała  16/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała 28/11 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Załącznik 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Uchwała 29/11 w sprawie dokonania zamiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Załącznik 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-03-08 14:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216