☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała 26/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała 27/11 w sprawie określenia wysokości diet sołtysów.

Uchwała 28/11 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Załącznik 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Uchwała 29/11 w sprawie dokonania zamiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Załącznik 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 30/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za rok 2010.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za rok 2010.

Uchwała 31/11 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowym,i oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-04-06 12:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216