☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała 48/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała 49/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2010 rok.

Uchwała 50/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżertowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik  1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik 3 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych w 2011 r.

Uchwała 51/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Uchwała 52/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 193/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zespołów a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała 53/2011 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej.

Uchwała 54/2011 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-07-06 14:28:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216