☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 29 września 2011 r.

Uchwała 63/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i jkosztów zakładu budżetowego na 2011 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych.

Uchwała 64/2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 65/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała 66/2011 w sprawie szczególowego określenia sposobu konsultacji z radą działlności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działlności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działlności statutowej tych organizacji.

Uchwała 67/2011 w sprawie zabezpieczenia środkow finansowych na przebudowę drogi gminnej Nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej Nr 271629W Glina -Dyzin na odcinku DE w gminie Celestynów.

Uchwała 68/2011 w sprawie rozstrzygnięcia skargi mieszkanki gminy Celestynów na Wójta Gminy na Wójta gminy.

Uchwała 69/2011 w sprawie rozstrzygnięcia skargi mieszkańców gminy Celestynów na Wójta Gminy na Wójta gminy.

Uchwała 70/2011 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tabor.

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-10-06 15:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216