☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 25 października 2011 r.

Uchwała 71/2011 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

Uchwała 72/2011 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Uchwała 73/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych  dochodach budżetu na 2010 r.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała 74/2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 75/2011 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 76/2011 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 77/2011 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 78/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do Spółki Wodnej w Glinie.

Uchwała 79/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do Spółki Wodnej Dyzin-Jatne.

Uchwała 80/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Celestynów.

Załącznik nr 1 -Plan odnowy miejscowości Celestynów na lata 2009 - 2016

Uchwała 81/2011 w sprawie zatwierdzenia  projektu nr POKL.09.01.01-14-071/11 pt. "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów".

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-10-31 11:02:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216