☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Zawiadomienie o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 sierpnia 2021 r. o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. projekt planu -tekst

2. projekt planu - rysunek

3. uzasadnienie do planu

4. prognoza oddziaływania - tekst

5. prognoza oddziaływania - rysunek

 

Uchwała 381/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Załącznik Nr 1

Obwieszczenie


 

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część B, gm. Celestynów

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. mpzp - tekst

2. mpzp - rysunek

3. mpzp - rysunek

4. prognoza odziaływania na środowisko

5. prognoza oddziaływania na środowisko -rysunek

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część B, gm. Celestynów

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 maja 2021 r. dotyczące dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część B, gm. Celestynów

Wykaz uwag do pierwszego wyłożenia wraz z rozstrzygnięciem 

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. mpzp - tekst

2. mpzp - rysunek

3. mpzp - rysunek

4. prognoza odziaływania na środowisko

5. prognoza oddziaływania na środowisko -rysunek

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część B, gm. Celestynów (data zamieszczenia 19 kwietnia 2021 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel-część B, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 7 lutego 2019 roku)

Uchwała Nr 34/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel – część B, gmina Celestynów.

Załącznik do uchwały Nr 34/19


       Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gmina Celestynów.

 

Uchwała Nr 101/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gmina Celestynów.

Załącznik do Uchwały Nr 101/19

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

 


       Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów.

Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2019

Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 19 czerwca 2019 roku)

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2019

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1.mpzp - tekst

2. mpzp - uzasadnienie

3. mpzp - rysunek

4. prognoza odziaływania na środowisko

5. prognoza oddziaływania na środowisko -rysunek

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część A, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 kwietnia 2019 roku)

Uchwała 382/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel ? część A, gmina Celestynów.

Załącznik Nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 maja 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 7 maja 2018 roku)

 


 

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów

Uchwała Nr 61/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoci Ostrów – cz I

Uzasadnienie do Uchwały Nr 61/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 61/19

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW - PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU (data zamieszczenia 14 grudnia 2018 roku)

Uzasadnienie

Rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 30 listopada 2018 roku)

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1 MPZP_OSTROW_TEKST

2 mpzp_Ostrow_uzasadnienie

3 mpzp_Ostrow_rysunek

4 mpzp_Ostrow_prognoza_srodowiskowa (data zmieszczenia 24 września 2018 roku)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego  wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia: 12.09.2018 r.).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś

 

Zarządzenie nr 130/2018 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 04 lipca 2018 r. do 26 lipca 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś.

Załącznik nr 1

 

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

mpzp- tekst

uzasadnienie_mpzp_dabrowka

prognoza -projekt

mpzp-rysunek_ark01

mpzp-rysunek_ark02

mpzp-rysunek_ark03

mpzp-rysunek_ark04

mpzp-rysunek_ark05

mpzp-rysunek_ark06

mpzp-rysunek_ark07

mpzp-rysunek_ark08

mpzp-rysunek_ark09

mpzp-rysunek_ark10

mpzp-rysunek_ark11

mpzp-rysunek_ark12

Uchwała 251/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś.

Załącznik nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów (data zamieszczenia 14.04.2017)


                                           Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Uchwała 381/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Załącznik Nr 1

Obwieszczenie


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów

Uchwała 250/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów.

Załącznik nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia 14.04.2017)


 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Celestynów w rejonie ulic Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów

 

Obwieszczenie/ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Celestynów w rejonie ulic Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 27.04.2012 r.)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Celestynów w rejonie ulic Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej i Partyzantów.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek planu


Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dąbrówka

Obwieszczenie/ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka - tekst
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka - załącznik nr 1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka - załącznik nr 1A
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąnrówka
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka - rysunek 1
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka - rysunek 2
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąnrówka - objaśnienia


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-11-03 11:06:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2021-10-05 08:26:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216