☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Gminy na 2012 r.

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Celestynów  nr 96/2011 r.

Część opisowa budżetu na 2012 rok.

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2012 r.

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2012 r.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nmi finansowanych na 2012 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Uchwała 97/2011 w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2012 -2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr Wa.26.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr Wa.27.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ustalonego w Uchwale Budżetowej Gminy Celestynów na 2012 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-01-05 15:47:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216