☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 28 lutego 2012 r.

Uchwała 102/2012 w sprawie dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok.

Tabela 2a - wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 2 - zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Uchwała 103/12 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012 -2020

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 104/12  w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gmniny Celestynów prawa własności nieruchomości grudntowej położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.

Uchwała 105/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 106/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 107/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 108/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 109/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 110/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 111/12 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 112/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ponurzycy.

Uchwała 113/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zabieżkach przy ul. Szpaczy.

Uchwała 114/2012 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przemysłu na części nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 147/1 stanowiącej własność Gminy Celestynów, położonej w miejscowości Ostrow, gm. Celestynów.

Załącznik

 

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-03-06 13:36:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216