Konkursy ofert

2024

Zarządzenie Nr 31/2024 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Zarządzenie Nr 29/2024 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2023

Zarządzenie Nr 170/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty 

 

Zarządzenie Nr 169/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej 

Wzór oferty

 

Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 182/2021 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

 

 

Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 181/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

 

2022

Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 183/2021 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

 

Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 182/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do ogłoszenia 

wzór oferty

 

2021

Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 169/2020 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

załącznik do ogłoszenia

wzór oferty

 

Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 170/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

załącznik do ogłoszenia 

wzór oferty

 

 

2020

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej  ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 199/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 199/2019 

Wzór oferty

 

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 198/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 198/2019 

Wzór oferty 

2019

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

 

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Celestynów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

------

2017

 

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ocena formalna ofert

Zarządzenie Nr 177/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z załącznikiem.
Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

 

--------

 

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ocena formalna

Zarządzenie Nr 178/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z załącznikiem.
Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

 


Zarządzenie 91/2017 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ocena formalna

Zarządzenie 72/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dbór kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

 

 

Zarządzenie 39/2017 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ocena formalna

Zarządzenie 15/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

 

Zarządzenie 38/2017 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ocena formalna

Zarządzenie 14/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dbór kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia - karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

 


2016

Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku.

Zarządzenie 69/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Zarządzenie 68/2016 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznegow 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki oceny formalnej ofert

Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Celestynów w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki oceny formalnej ofert

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 14 marca 2016 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki oceny formalnej ofert

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów


2015

Zarządzenie 67/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku.

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Zarządzenie 43/2015 w sprawie wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie 36/2015 w sprawie wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Zarządzenie 22/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Zarządzenie 21/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 


2014

 

Zarządzenie 86 / 2014 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zarządzenie 85 / 2014 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2014 roku.

 

Ocena ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 
Ocena ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów.

 

Zarządzenie 68/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy Celestynów.

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Zarządzenie 63/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które pozytywnie lub negatywnie przeszły ocenę formalną.

Zarządzenie 31/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

2013

Zarządzenie nr 95/2013 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, które pozytywnie lub negatywnie przeszły ocenę formalną.

Zarządzenie nr 79/2013 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym.

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym, które pozytywnie lub negatywnie przeszły ocenę formalną.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Celestynów.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym.

Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty

 

Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie  wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które pozytywnie lub negatywnie przeszły ocenę formalną.

OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

 

Zarządzenie 23/2013 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Celestynów.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

 

 


2012

 

 

OGŁOSZENIE

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

 

 

Protokół zbiorczy z oceny merytorycznej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Protokół zbiorczy z oceny merytorycznej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Protokół zbiorczy z oceny merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulturty fizycznej

 

OGŁOSZENIE

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

OGŁOSZENIE


Przygotowanie publikacji książkowej i inscenizacji historycznej nt. walk stoczonych w okolicach Celestynowa podczas II wojny światowej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym: popularyzacja siatkówki, koszykówki i piłki nożnej 

Wzór oferty

Wskazówki dla oferentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Mrozowski
Udostępnił:
Mrozowski Andrzej
(2012-03-16 14:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2024-05-08 15:12:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki