☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 29 maja 2012 r.

Uchwała 131/2012 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Uchwała 132/2012 w sprawie dokaonania zmian w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała 133/2012 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 134/2012 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własnośći nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów.

Uchwała 135/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Uchwała 136/2012 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Celestynów i ich przewodniczących.

Uchwała 137/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2011 r.

Uchwała 138/2012 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów w sprawie sposobu prowadzenia, rozbudowy i poszerzenia zakresu działania składowiska odpadów Spółki Sater-Otwock w Otwocku-Świerku oraz przekształcenia w Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz w sprawie rozbudowy instalacji zagospodarowania odpadów P.P.H.U. Lekaro w Woli Duckiej oraz działań mających na celu uzyskania statusu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami.

Stanowisko

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-06-12 09:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216