☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 31 lipca 2012 r.

Uchwała 145/2012 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe

Uchwała 146/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez gminę Celestynów w 2012 roku

Uchwała 147/2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020 r.

Uchwała 148/2012 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Uchwała 149/2012 w sprawie oddania w dizerżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 150/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 151/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 152/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 153/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 154/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 155/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 156/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 157/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 158/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 159/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 160/2012 w sprawie oddania w dierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 161/2012 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem aktualizacji "Strategii rozowju gminy Celestynów"

Uchwała 162/2012 w sprawie umorzenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

Uchwała 163/2012 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów w sprawie realizacji przez Gminę Celestynów Porozumienia z dnia 24 marca 2005 r. w zakresie przedmiotowej modernizacji drogi do Siwianki.

Uchwała 164/2012 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-08-08 10:38:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrozowski Andrzej
(2014-10-31 12:44:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4474216